کارون - پایگاه خبری تیترخوزستان

24بهمن
سیستم اتوبوسرانی کوت عبدالله مستقل می شود/پیگیری نماینده اهواز در تامین اتوبوس برای کوت عبدالله مثال زدنی است/اختصاص ۶ اتوبوس به شهرداری کوت عبدالله/حل مشکلات شهری با تعامل نماینده اهواز و شورای شهر
نایب رئیس شورای شهر کوت عبدالله خبرداد

سیستم اتوبوسرانی کوت عبدالله مستقل می شود/پیگیری نماینده اهواز در تامین اتوبوس برای کوت عبدالله مثال زدنی است/اختصاص ۶ اتوبوس به شهرداری کوت عبدالله/حل مشکلات شهری با تعامل نماینده اهواز و شورای شهر

نایب رئیس شورای شهر کوت عبدالله خبرداد: سیستم اتوبوسرانی کوت عبدالله مستقل می شود/پیگیری نماینده اهواز در تامین اتوبوس برای کوت عبدالله مثال زدنی است/اختصاص ۶ اتوبوس به شهرداری کوت عبدالله/حل مشکلات شهری با تعامل نماینده اهواز و شورای شهر نایب رئیس شورای شهر کوت عبدالله گفت: پس از جلسات متعدد شورای شهر کوت عبدالله […]

24تیر
کعبی فرماندار شهرستان کارون راه اندازی زیرساخت های گردشگری در شهرستان برنامه و جشنواره های متنوع ای را در برنامه داریم

کعبی فرماندار شهرستان کارون راه اندازی زیرساخت های گردشگری در شهرستان برنامه و جشنواره های متنوع ای را در برنامه داریم

تیتر خوزستان – فرماندار شهرستان کارون در بازدید اصحاب رسانه از تاکستان های غزاویه گفت به گزارش پایگاه خبری تیتر خوزستان – شهرستان کارون در سال ۱۳۹۱ یکی از مناطق حاشیه شهر اهواز بوده که به شهرستان تبدیل شده است در این شهرستان هنوز زیر ساخت های آن رفع  نشده و دراین زمینه با مشکل […]