بهبهان - پایگاه خبری تیترخوزستان

10اردیبهشت
سکان هدایت فرمانداری شهرستان بهبهان به عیدی پور واگذار شد

سکان هدایت فرمانداری شهرستان بهبهان به عیدی پور واگذار شد

زمانی اصل فرماندار بهبها‌ن ،سکان هدایت شهرستان را به عیدی پور واگذار خواهد کرد   بر اساس اطلاعات دریافتی تا ساعتی دیگر یوسف  زمانی اصل پس از ۳۰ ماه خدمت در منصب فرمانداری شهرستان بهبهان، سکان هدایت شهرستان بهبهان را به رستم عیدی پور خواهد سپرد.   شایان ذکر است عیدی پور از روسای ستاد […]