سوسنگرد - پایگاه خبری تیترخوزستان

25خرداد
شهردار معنوی چزابه منصوب شد

شهردار معنوی چزابه منصوب شد

شهردار معنوی چزابه منصوب شد در حکمی از سوی شهردار اهواز، شهردار معنوی چذابه در ایام اربعین منصوب شد. با حکم امینی شهردار اهواز، مسلم آقاجری به عنوان شهردار معنوی چزابه در ایام اربعین انتخاب و منصوب شد. فعالیت شهردار معنوی چزابه تا پایان ایام اربعین و بازگشت کامل زوار به کشور ادامه خواهد داشت. […]